Fő tünetei

Jellemző tünetei az alábbi öt csoportba sorolhatók:

1. a figyelem-szabályozás,
2. az impulzusok (külső és belső késztetések) kezelésének és
3. az aktivitás szabályozásának,
4. az érzelmek és érzelmi reakciók szabályozásának, valamint
5. a célirányos gondolkodás és viselkedés-szervezés (kivitelezés) szabályozásának zavarai.


  1. A hiperaktivitás tünetcsoportja
·         gyakran babrál, mozog keze-lába, ültében fészkelődik
·         gyakran elhagyja helyét az osztályban, vagy más olyan helyzetekben, amikor ülve kellene maradnia
·         gyakran rohangál, ugrál, mászkál, amikor az nem helyénvaló
·         nehézséget jelent számára a nyugodt játék, akár önállóan, akár társakkal
·         folyton izeg-mozog, gyakran olyan, „mint akit felhúztak”
·         gyakran túl sokat beszél

  1. A figyelemzavar tünetcsoportja
              ·        nem figyel eléggé a részletekre, gondatlanságból fakadó hibákat vét
·        gyakran nehézséget jelent számára a figyelem megtartása
·        gyakran úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá
·        nem követi az utasításokat, lemarad a feladatvégzésben
·        nehézséget jelent számára feladatainak és tevékenységeinek megszervezése
·        elkerüli, hogy olyan feladatokban vegyen részt, amelyek tartós mentális erőfeszítést igényelnek
·        könnyen elvonják a figyelmét külső ingerek
·        elveszti a tevékenységéhez szükséges dolgokat
·        napi tevékenységében gyakran feledékeny

  1. Az impulzivitás tünetcsoportja 
·       gondolkodás nélkül cselekszik, azt teszi ami először eszébe jut
·       gyakran nehézsége van a várakozással
·       gyakran félbeszakít másokat (beszélgetés, játék során)
·       gyakran kimondja a választ, mielőtt a kérdés befejeződött volna

·       gyakran váltogatja tevékenységeit


Az érzelem-szabályozás zavarának tünetei


·       emocionális labilitás, 
·        irritabilitás
·        hirtelen, 
·         eltúlzott, 
·        kezelhetetlen reakciók

A kivitelezés (végrehajtás) szabályozási zavarának tünetei


·       a célirányos gondolkodás tervezés és céltartás  
·      viselkedés-szervezés, ütemezés, priorizálás
·        önmotiválás
·        önmonitorozás 
·        rugalmas alkalmazkodás 
·        stratégiaváltás nehézsége