TERÁPIA

Terápiás lehetőségek

Az ADHD korszerű kezelése multimodális, azaz több módszer együttes alkalmazására épül.

Mivel neurodevelopmentális képről beszélünk, ahol a viselkedéses tünetek hátterében jellegzetes agyi szerkezetbeli és működésbeli eltérések találhatók, a terápiás folyamat során célunk 

  • az agy gondozása - melynek során megadjuk, ami jó és szükséges neki, és megóvjuk a káros hatásoktól, 
  • tanítása - alakítjuk, fejlesztjük az idegrendszert ahol kell és lehet, és 
  • megsegítése (vagyis kipótoljuk, ahol hiányossága, segítjük, ahol gyengesége van).

A terápiás lehetőségek között vannak alaposan megvizsgált, tudományosan igazolt, hatékony kezelések, ilyen a gyógyszeres kezelés és a kognitív viselkedésterápia

Emellett számos, kompelementer (kiegészítő) terápiás lehetőség érhető el, melyek hatékonyságáról még nem áll rendelkezésre elegendő adat, de a sokéves tapasztalat alapján ajánlható.                            

Ilyen többek között egyes étrendkiegészítők (pl. D vitamin, omega-3-zsírsav, B6 vitamin, magnézium, probiotikum), diétás tanácsadás, életmódbeli tanácsok; különböző szenzomotoros fejlesztések (TSMT, Alapozó Terápia, DSZIT, INPP stb.); neuropszichológiai fejlesztések: a neuro-feedback; a Sindelar-Zsoldos program; NILD Tanulási Terápia, CogniPlus terápia; Homloklebeny terápia, RGM; mindfulness, életvezetési segítségek: viselkedéstréning és a speciális ADHD coaching.

A megfelelő beiskolázásnak meghatározó szerepe van. Két fő alapelvet kell itt jó érzékkel és józan ésszel összeegyeztetni: a kis létszámú, speciális nevelési igényeket figyelembe vevő oktatás és az integrált oktatás alapelvét.

Fontos cél az ADHD ellátó rendszerének szervezésében a szakmák közötti együttműködésen alapuló, interszektoriális: intézmény-közti együttműködés keretein belül nyújtott komplex, a gyermeket igény szerint folyamatosan végigkisérő segítségnyújtás, amely megfelelő időben kezdődik, megfelelő ideig tart, kiemelt figyelmet fordít az intézmények és élethelyzetek közötti átmenetekre, és amelyet megfelelő módon építenek fel és szüntetnek meg.

Ugyancsak fontos cél minden érintett szempontjából, a hatékonyan működő kapcsolat kiépítése a döntéshozókkal, a civil szféra bevonása (betegjogi ill. egyéb támogató szervezetek, egyházi és más karitatív intézmények, alapítványok, mozgalmak – paraprofesszionális pufferrrendszer kiépítése), valamint a kutatási irányok meghatározásához, a kutatási folyamatokban való részvételhez, a kutatási eredmények gyakorlatba való bevezetéséhez való proaktív viszonyulás.

Megfelelő, időben adott, célzott támogatással, megőrizhetők jellegzetes erősségeik, mint az empátia, segítőkészség, gondoskodás, a nyitottság, lelkesedés, az önzetlenség és jó szociális érzék, a jó intuíciós képesség és kreativitás, az önállóság, a nemegyszer átlag feletti memória, az érett gondolkodásmód, erkölcsi érzék, a fejlett humorérzék és a verbális intelligencia.

"A korai diagnózist követően megfelelő módon felépített és megvalósított teljes támogatás az esetek egy részében, eredményessége folytán fokozatosan minimálisra leépíthető. Így az ADHD-ban érintett gyermekek ki tudják bontakoztatni és mások javára is használni adottságaikat, és megfelelően felkészített és támogatott családja körében és egy szükség esetén elérhető, jól működő intézménnyel a háttérben egyensúlyban tarthatók." Sorompó Anett