A döntéshozóknak

Az ADHD létező, komoly probléma.
Jelentősen megterheli, sokszor ellehetetleníti több mint fél millió - közvetve akár négyszer ennyi hazai magyar ember - köztük 70 000 gyermek életét, pénzügyi, munkahelyi, iskolai, párkapcsolati-családi boldogulását.

Ezek az emberek és gyermekek az átlagosnál általában jóval szétszórtabbak, szervezetlenek, valójában effektíve kevésbé terhelhetőek.
Adottságaikat, - sokszor kifejezetten jó adottságaikat - nem tudják jól felhasználni, sern maguk, sem mások, a közjavára.
Jóval több erőfeszítésbe kerül minden nekik, illetve szüleiknek és családjuknak.
"Az egész élet hegymenet." 3-4-5-ször annyi erőbedobással, kínlódással megy minden, mint egy átlagos gyereknek, felnőttnek, családnak.

  •          Sokszor izgágák, mozgékonyak, hangosak, sokat beszélnek, pörögnek, — ez az egyik fajta, a hiperaktív ADHD-s;
  •          mások szétszórtak, szórakozottak, merengők, esetleg rettenetesen lassúak, molyolók, pepecselők, álmodozók, - ezek a csak figyelemzavarosok, ADD-sek;
  •          gyakran meg mindkét tünetcsoport megtalálható együtt: figyelmetlenek is, izgágák is, indulatosak, türelmetlenek is, - ez a kevert típus.


A problémát, bár tünetei meglehetősen szembeötlők, sokszor mégsem ismerik fel, nem azonosítják be a szülők, tanárok, sőt, nemegyszer a szakemberek sem, így elmarad az oly fontos, megfelelő időben és módon nyújtandó támogatás, megsegítés.

Az ADHD alkati, temperamentumbeli szélsőség, rendellenesség, mely 80%-ban genetikailag megalapozott, de kialakulásában környezetei tényezők, - elsősorban korai: magzati ill. csecsemőkori hatások is jelentős szerepet játszanak.

Az orvosi diagnosztikai kritériumai jól leírják ennek a tünetegyüttesnek a jellemzőit. Ezekre a gyerekekre három tünetcsoport jellemző: figyelmetlenek, túlmozgékonyak, impulzívak.


·        nem figyel eléggé a részletekre, gondatlanságból fakadó hibákat vét
·        gyakran nehézséget jelent számára a figyelem megtartása
·        gyakran úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá
·        nem követi az instrukciókat vagy elmarad feladatainak befejezése
·        nehézség a feladatok és tevékenységek megszervezésében
·        elkerüli, hogy olyan feladatokban vegyen részt, amelyek tartós mentális erőfeszítést igényelnek
·        elveszti a tevékenységhez szükséges dolgokat
·        könnyen elvonják a figyelmét külső ingerek
·        a napi tevékenységben gyakran feledékeny

A hiperaktivitás tünetcsoportja

·        gyakran babrál, mozog keze-lába, ültében fészkelődik
·        gyakran elhagyja helyét az osztályban, vagy más olyan helyzetekben, amikor ülve kellene maradnia
·        gyakran rohangál, ugrál, mászkál, amikor az nem helyénvaló
·        nehézséget jelen számára a nyugodt játék, akár önállóan, akár társakkal
·        folyton izeg-mozog, gyakran olyan "mint akit felhúztak" gyakran túl sokat beszél

Az impulzivitás tünetcsoportja

·        gyakran kimondja a választ, mielőtt a kérdés befejeződött volna
·        gyakran nehézsége van a várakozással
·        gyakran félbeszakít másokat (beszélgetés, játék során)

A hiperaktivitási és figyelemzavart gyermekpszichiáter diagnosztizálja, de fontos információt nyújtanak a gyermek jellemzőiről, nehézségeiről a kiegészítő gyógypedagógiai, pszichológiai vizsgálatok is.

Vita van akörül, hogy a hiperaktivitás és figyelemzavar méltán nevezhető-e betegségnek vagy sem.
Az bizonyos, hogy megfelelő támogatás nélkül ezek a gyermekek a mai társadalomban igen megterhelődnek, sokan elkallódnak (bűnözővé válnak), sokan konkrétan meg is betegednek: egyes pszichiátriai betegségek (depresszió, szorongás, személyiségzavarok, pszicho-szomatikus zavarok), a szerfüggőség, a súlyos balesetek, a nemi betegségek, a koraszülés, az elhízás, magas vérnyomás, az öngyilkosság, és hát az életvezetési problémák: a tanulás, a közeli kapcsolataik, a munkahelyi-­szakmai pályafutásuk területén, - mind jelentősen (akár 3-5-ször) gyakoribbak náluk.
Kezeletlen esetekben szinte kivétel nélkül kialakul az önértékelési majd a motivációs zavar, és egyfajta reménytelenség, kilátástalanság és nyugtalanság-érzés keveréke, amely oly jellemző rájuk kamasz, ill. felnőttkorban.

Megfelelő, időben adott, célzott támogatással mindebből sok megelőzhető, ki tudják bontakoztatni és mások javára is használni adottságaikat, jellemző jó tulajdonságaikat, mint az empátia, segítőkészség, gondoskodás, a nyitottság, lelkesedés, az önzetlenség és jó szociális érzék, a jó intuíciós képesség és kreativitás, az önállóság, a nemegyszer átlag feletti memória, az érett gondolkodásmód, erkölcsi érzék, a fejlett humorérzék és a verbális intelligencia.

A kezeletlen ADHD költséges mulatság, keserves következményekkel.
Egy 2011-es tanulmány szerint a kezeletlen ADHD betegség okozta járulékos kiadások és költségvetési veszteségek összege Magyarországon éves szinten 33 milliárd forintot tesz ki.
A családok által az ADHD-s gyermek kezelésére, fejlesztésére fordított további költség pedig éves szinten a 9 milliárd forintot is elérheti.

Az ADHD korszerű kezelése multimodális, azaz több módszer együttes alkalmazására épül.
Ezek között vannak alaposan megvizsgált, tudományosan igazolt, hatékony kezelések, mint a viselkedés terápia és a gyógyszeres kezelés.
Emellett, úgy tűnik, nagy jelentősége van a szenzomotoros fejlesztésnek, - és hazánkban nagy számban és jó színvonalon művelik is.
Meghatározó szerepe van a megfelelő beiskolázásnak, -- két fő alapelvet kell itt jó érzékkel és józan ésszel összeegyeztetni: a kis létszámú, speciális nevelési igényeket figyelembe vevő oktatás és az integrált oktatás alapelvét.
Ezenkívül vannak még egyéb kiegészítő terápiás módszerek, amelyek hatékonyságáról - bár gyűlnek, de még nem áll rendelkezésre elegendő adat.

Ilyen, többek között, pl. a neuro-feedback, a speciális ADHD coaching, egyes étrendi kiegészítők, mozgásprogramok, ill. az esetek egy adott részében a diétás tanácsadásnak és megszorításoknak is számottevő hatása lehet.