Árjegyzék

ADHD Árjegyzék          Kivizsgálás - Kezelés - Képzés
                       
Az ADHD - Szakrendelés és az ADHD -Tanácsadás Idősávos Díjazása


államilag-finanszírozott
TB-kártyával ingyenes
Szerdánként            
9.00 – 17.00

6 000  Ft / 15 perc
legelső találkozás első órája 20 000 Ft
Hétfő+Csütörtök    (M, Th)  9.00 – 17.00

7 000  Ft / 15 perc
legelső találkozás
első óra 25 000 Ft
H , Cs    (M,Th)     
17.00 -  19.00

15 000  Ft / 30 minutes
20 000 HUF Cs-du Th-p.m. (discounted)
for the first appointm
K    (T)        
9.00 -  17.00

8 000  Ft / 15 perc
legelső találkozás
első óra 30 000 Ft
Péntek  (Friday)    
9.00 - 12.00
H-K-Cs    (M-Th)     19.00 -  21.00

10 000 Ft / 15 perc
első óra 32 000 Ft
Szombat  (Sat)      9.00 – 12.00

*

Szupervízió, szakmai tanácsadás 2-3 főig 10 000 Ft/fél óra


*

Időpontkérés

Jelenleg több formában és több különböző helyen fogadom a vizsgálatra ill. ellátásra jelentkezőket.
Változó hosszúságú várólistákkal mindenütt számolni kell.

S Z A K R E N D E L É S E K

A Bethesda Kórház ADHD Ambulanciáján, a Bethesda utca 8. szám alatt történő 
TB-finanszírozott szakrendelés, Önöknek nem kell fizetni érte. Itt kivizsgálást, terápia beállítást, alkalmi konzultációkat végzünk, illetve a területi ellátási kötelezettségünk körébe tartozók esetében további kísérést, gondozást.
Erre a beszélgetésre az időpontot az ambulancia adminisztrátorától kell kérni, aki hétköznap déletőtt 9-12 hívható. Telefonszáma  +36 1 422 2764/131 és  +36 1 422 2731. Hosszú várólistára kell számítani. 

Magán gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakorvosi rendelést folytatok keddenként a Gran'Dio Gyermekpszichológiai és Gyeremekpszichiátriai Magánrendelőben, Keleti Károly u. 42/B Fszt. 1. (8-as kapucsengő), ill. sz.e. pl. betegség, hatósági korlátozó intézkedések (karantén) esetén on-line. 
Jelenleg 30 percenként 15 000 Forint a díjazás.
Erre a beszélgetésre az időpontot a Csikydoktor.hu honlapon, az adhdiagnosztika@gmail.com e-mail címen és a +36 20 315 8271 telefonszámon lehet foglalni.  

T A N Á C S A D Á S

Ezen kívül szóba jöhet még fizetős tanácsadás hétfőn délelőtt Piliscsabán a Summa Vitae Házban, ill. 
hétfő délután a Bethesda Kórházban személyes (betegség, hatósági korlátozó intézkedések esetén on-line)
és csütörtökön (kizárólag) on-line idősávos díjazással (l. fent). 
Telefonszám  +36 20 315 8271.  

Ez utóbbi egy probléma-áttekintő beszélgetésre, a kivizsgálás elkezdésére, alkalmankénti állapotfelmérésre, helyzetértékelésre költséghatékony lehet, azonban teljes kivizsgálásra, gyógyszeres kezelésre illetve annak felírására, szakvélemény elkészítésére nem alkalmas.


*

A diagnosztikus vizsgálati szakasz átlagosan 5 - 6 órát vesz igénybe, hosszát több tényező befolyásolja, pl. a nehézségek összetettsége, fennállásuk ideje, a verbális összeszedettség, tempó, érdemes minimum 3 találkozást előre lefoglalni.

*
Időpont tartás és mulasztás

Tekintettel a várakozók nagy számára különösen fontos, hogy kihasználják a megkapott időpontot.
Abban az esetben, ha nem tudnak eljönni mégsem, kérem, 3 munkanappal előtte jelezzék távol- maradásukat, lehetőleg rövid szöveges üzenet (SMS) vagy telefonhívás útján.

Amennyiben ezt elmulasztja vagy késedelmesen értesít és nem sikerül az igénybe nem vett időpontot másvalaki számára kiszervezni, illetve 24 órán belüli jelzés esetében a várólista végére kerül.

Magánrendelés esetén: az elmulasztott találkozás díját meg kell térítenie. Ez a következő időpont kiadásának a feltétele.

Az államilag finanszírozott ellátásban két egymást követő meg nem jelenés esetén jelzést küldünk erről háziorvosának, három egymást követő meg nem jelenés esetén elbocsátásra kerül ellátási rendszerünkből.
Ez azt vonja maga után, hogy csak újabb háziorvosi beutalóval, az új betegekre vonatkozó várakozási és ellátási szabályok szerint fogadjuk ismét.

Természetesen esetenként figyelembe veszünk komoly indokokat, kivételt képezhetnek pl. az orvosilag utólag igazolt sürgős egészségügyi ellátást igénylő vagy ágyhoz kötő betegségek.

Kérem a fentiek figyelembe vételét és alkalmazását akadályoztatás, ill. feledékenység esetén.


__________________________________________________________________________________________

C O A C H I N G

Coaching Árjegyzék

1. on-line, 2. en route,  3. in situ

1
15 000 Ft / 30 perc                           H/M        8.30 - 9.00
1
18 000 HUF/ 30 minutes                 H/M        8.00 - 8.30
1
20 000 Ft / 30 perc                           Sz/W       8.30 - 9.00
1
25 000 HUF/ 30 minutes                 Sz/W       8.00 - 8.30
1-2-3
30 000 Ft / 30 perc                           P/F          8.30 - 10.00

nem elérhető                                    egyéb időpontokban

1-2-3
2
esetenként elérhető   
30 000 HUF / 30 minutes                P/F         14.00 - 17.30
40 000 Ft/30 perc                            Szo/Sa    10.00-12.30
               Telefon:  + 36 20 545 0704                                        E-MAIL: adhdoki@gmail.comKÉPZÉS – ISMERETTERJESZTÉS 


Előadás – Workshop – Kurzusok - Tanácsadás – Tréning - Coaching
Díjak

ELŐADÁS

        régi, már elkészült előadás, témától függően:  
                                               50 000 + Ft/óra 15 személyig, felette + 2000 Ft/fő
        régi, kedvezményesen *: 
                                                20 000 Ft/óra 8 személyig, felette személyenként + 1000 Ft/fő/óra
                                               minimum: 40 000 Ft / előadás 12 személy felett 
        új előadás készítése és prezentációja, témától függően: 
                                               80-100 000 Ft 20 személyig, felette +1- 2000 Ft/fő


MŰHELYMUNKA     Workshop

    témától függően:               50 000 Ft/óra 15 személyig, felette + 2000 Ft/fő
    kedvezményesen*                25 000 Ft/óra 8 személyig, felette személyenként + 1000 Ft/fő/óra


KUrzusok

intézmények, teamek, szülők és szakemberek számára

Kredit-pontos két napos képzés                                       
30 000 Ft/fő
évente kétszer                                                                                   

ADHD - kurzusok:                           
elméleti és gyakorlati képzés on-line, budapesti, piliscsabai, más vidéki helyszíneken

      - szülők, pedagógusok, egészségügyi és gyermekvédelmi szakemberek                               - büntetés-végrehajtásban, rendfenntartásban, 
      - törvényhozásban, egészségpolitikában dolgozók számára

              Alapozó                              1.5 nap 15 000 Ft/nap/fő
              Haladó                                3 nap 25 000 Ft/nap/fő
              Mester - kurzus                  5 nap 30 000 Ft/nap/fő

Webináriumok 
elméleti és gyakorlati témákról on-line:         
                                     - hang-stream  2 000 Ft/fél óra
                   - hang- és video-stream  5000 Ft/óra 
     - írott anyaggal elektromos, kinyomtatható formátumban  5000 Ft/óra + 2000 Ft

Szupervízió - szakmai tanácsadás                 10 -15 000 Ft/fél óra  2-3 személyig,

         csoportos:                      5 000 Ft/fél óra/személy 6-8 személyes körben
                                  majd        
               felette:                    5 000 Ft/személy/30 perc a belső körben (max. 6 fő)
                                            + 3 000 Ft/személy/30 perc a külső körben (max. 16 fő)

        nagycsoport:              20 000 Ft/2 óra/fő  illetve   30 000 Ft/4 óra (fél nap)


BESZÉLGETÉS-VEZETÉS

kerekasztal moderálás, kiscsoport animálás, mediálás

      Meder-tartást, moderálást igénylő
o   témától függően:  20 000 Ft/óra 4 személyig, felette + 1000 Ft/fő
o   kedvezményesen* 10 000 Ft/óra 6 személyig, felette személyenként + 1000 Ft/fő/óra

Aktív, intervenciót igénylő
·      témától függően:  20 000 Ft/óra 4 személyig, felette + 2000 Ft/fő
·      kedvezményesen*  10 000 Ft/óra 6 személyig, felette személyenként + 1000 Ft/fő/óra

COACHING

        A díjazás az időzítéstől, témától és a résztvevőtől függően változik.
  Az alapár napszaktól függően:  15-30 000 Ft/30 perc.

Területek szerinti szorzók:
·                    
           ADHD: 1
·                   párkapcsolat: 0.8 -1.6
·                   család: 0.8
·                   vezetői:   Középvezetői:  1.3   Csúcsvezetői:  2-5
·                   életvezetés: 1
·                   munka, karrier: 1
·        
             *Kedvezmény: államilag alulfinanszírozott, ill. egyéb okok miatt likviditási zavarban lévő intézmények, csoportok, valamint egyes régi ügyfelek esetén, egyeztetés után 


TRAINING

Egy tréningnap:  6 óra elmélet+gyakorlat. 
A díjazás időzítéstől, témától, a résztvevők és a trénerek létszámától függő.

  5-6 fő:                               120 000 Ft/tréningnap
7-12 fő ill. 3-4 fő:             150-250 000 Ft/tréningnap
  14-18 fő ill. 1-2 fő:           200-450 000 Ft/tréningnap
         18 fő felett:                       450 000 Ft/tréningnap + 4-6 000 Ft/+fő/óra

Szakterületek szerinti szorzók:
·                     ADHD: 1
·                     párkapcsolat: 0.8 -1.6
·                    családi erőforrás: 0.8
·                    vezetői:   Középvezetői:  3   Csúcsvezetői:  2
·                    szervezetfejlesztés:  4-5

TANÁCSADÁS   Consulting    Szakmai konzultáció

        szóban, készülés nélkül:                 15 000 Ft/első óra/fő majd 5000 Ft negyedóránként
        szóban, ha készülést igényel:         20 000 Ft/óra/fő + 10 000 Ft/óra készülési díj
        írásos anyag készítésével:              50 000 Ft/óra  + 10 000 Ft/oldal
    írásos anyag készítésével,               50 000 Ft/óra  + 10 000 Ft/oldal
            ha készülést igényel:               + 10 000 Ft/óra készülési díj

Szakterületek szerinti szorzók:
·                   
           ADHD:                            1          (pl. szóban: 15 000 Ft/első óra majd 5 000 Ft/15 perc)
·               párkapcsolat, család:        0.8       (pl. szóban: 12 000 Ft/első óra majd 8 000 Ft/30 perc)
·                vezetői:  Középvezetői    1.2       (pl. szóban, készülés nélkül 18 000 Ft/első óra, ill. 6 000/15 perc)                    Csúcsvezetői:     2          (pl. 30 000 ill. 10 000)

·                  szervezetfejlesztés:          1.2


              Telefon:  + 36 20 545 0704                                        E-MAIL: adhdoki@gmail.com