Bemutatkozás

Üdv!
Dr. Csiky Miklós gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter vagyok. 
Magyar szakember, aki a világon több helyen képződtem és dolgoztam.

Tanulmányaimat a Marosvásárhelyi Bolyai Líceumban, a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd a Lateráni Egyetemen, Rómában és az Edinburgh-i Queen Margaret Egyetemen végeztem.

Budapesten kezdtem el orvosként dolgozni, az egyetem II. Női Klinikájának Koraszülött Intenzív Centrumában. Három év után a klinikáról a Peter Cerny Koraszülött Mentőhöz, majd rövidesen a Magyar Református Egyház Bethesda Gyermekkórházába mentem dolgozni. A kórház gyógyító közösségében dolgozva szereztem meg gyermekgyógyász szakképesítésemet 1995-ben.

Közben voltam ösztöndíjas a Leuveni Katolikus Egyetem Gasthuisberg Kórházában, Belgiumban, tanulmányoztam a holland egészségügyi ellátórendszert, és gyermek-szakvizsgámat követően szereztem egy másod-diplomát a Lateráni Egyetemen, Rómában párkapcsolat, házasság és család témában.
Hat évet dolgoztam auditorként a minőségfejlesztés területén az SGS keretein belül.

A két és fél éves római tanulmányút után elsősorban a Vadaskertben, azután Dr. Fohn Mártánál majd Dr. Németh Attila felnőtt osztályán, végül a Bethesdában gyermek és ifjúsági pszichiáterré képződtem. 2001-ben szereztem meg második szakvizsgámat.

Az emberekkel való segítő foglalkozást még egyetemistaként kezdtem, egy másfél éves szakirányú képzés után a telefonos krízis intervencióban dolgoztam összesen hat évig.  Ezekhez az alapozó ismeretekhez és alapélményhez épültek aztán hozzá később a többi képzés, - pszichodráma, pár és családterápia, videó-tréning, motivációs interjú, és végül a coaching - ismeretei.
Sok kiváló szakemberrel dolgozhattam együtt, és néhányuktól nemcsak szakmai tudást, hanem személyes segítséget is kaphattam.

Szűkebb szakmámban a hiperaktivitás és figyelemzavar lett a speciális területem. Ebben mélyítettem el leginkább elméleti ismereteimet, és sok gyakorlati tapasztalatra tettem szert.

A kezdetektől fogva oktattam is. Az elején alkalmanként egyetemistákat és rendszeresen egészségügyi szakiskolásokat neonatológiából és gyermekgyógyászatból. Nappali majd később posztgraduális kurzusokon az élet minden területéről és miden korosztályból kerültek hallgatóim, az intézmények száma, a szakterületek és a témák is bővültek (pszichopatológia, gyermekpszichiátria, szociál-pszichológia, pasztorál-pszichológia)
Ezenkívül oktatási intézményekben, szülői önsegítő csoportok számára tartok előadásokat, beszélgetéseket ADHD témában. 1999 óta foglalkozom csapatépítő tréningekkel is, ebből nőtt ki a vezetői tanácsadás és coaching tevékenységem.

Az itthoni munkás évek után aztán négy és fél év Skócia következett, ahol kamatoztathattam és tovább fejleszthettem itthoni tapasztalataimat. Az ország három megyéjében, három különböző Gyermek Mentálhigiéniás Szolgálatban dolgoztam vezető szakemberként, multi-diszciplináris teamek élén, az általános gyermekpszichiátriai ellátás területén. Új megoldásokat, új rendszereket, új szemléletmódot és közben egy új szakmát is tanultam, ami tovább bővítette és mélyítette a felnőttekkel való foglalkozásom területét is.

Egyrészt Stratégiás Intervenciós Coaching (Anthony Robbins & Cloe Madanes-féle) képzésen vettem részt, másrészt az Edinburgh-i Queen Margaret Egyetemen szereztem még egy Master diplomát Clinical Leadership, azaz eü. vezetői szakirányon.

2012-ben jöttem haza. Gyermekpszichiáterként elsősorban az ADHD : hiperaktivitás, figyelemzavar területén dolgozom, emellett az első években még tréninggel és coaching-gal foglalkoztam.

Olaszországban, az Egyesült Királyságban, Erdélyben és Magyarországon voltak és vannak betegeim, illetve klienseim, akikkel saját országaiknak a nyelvén is elboldogulok, de több más európai országból, ritkán a világ más helyeiről is fogadok családokat, vizsgálok gyerekeket.

Gyermekpszichiáterként célom saját praxisomban korszerű tudományos és klinikai ismereteknek és irányelveknek megfelelő ADHD ellátás nyújtása, illetve ennek biztosítása országos szinten, mindezzel, a lakosság huszadát képező, ADHD-val érintett népesség életminőségének és sorsának jobbítása, amely hosszú évek óta elsődleges szakterületem.

Coach-ként még célom az is hogy segítsek a hozzám fordulóknak az élet különböző területein megküzdeni nehézségeikkel: ha lehet túllépni rajtuk, ha pedig kell, a lehető legjobb módon hordozni őket. Segíteni az embereket abban, hogy megismerjék erősségeiket és gyengeségeiket, ezt a tudást hatékonyan tudják használni céljaik elérésére, és ez úton életük boldogabb és teljesebb legyen.