Agyi jellemzői

Neurodevelopmentális eltérések

 Az ADHD az eltérő idegrendszeri fejlődésmeneten alapuló - ún. neurodevelopmentális - kórképek közé tartozik.

Különböző eredetű és természetű (genetikai, környezeti) hatások következtében a működéseinkért felelős idegsejthálózatok az átlagostól eltérő módon alakulhatnak és ez viselkedéses jellemzőinkre is hatással van.

A neurotipikustól eltérő felépítésű és működésű gyerekekre, felnőttekre ezért mondják angol nyelvterületen, hogy másként vannak drótozva, vezetékelve (differently wired).

Az ADHD három idegrendszeri készség eltéréseit foglalja magában, ezek a figyelemszabályozás, aktivitás-szabályozás és impulzuskontroll.

Az idegrendszeri alapképességek és -készségek kialakulása, rendszereződése

Az idegrendszer fejlődésével egyre összetettebb, magasabb rendű működések alakulnak ki, melyek az alsóbb szintekre épülnek rá, integrálva és szabályozva azok működését.

Az alsó szintek érintettsége befolyásolja a felsőbb szinten található funkciók működésének színvonalát, épségét – ugyanakkor a felsőbb szinten található, komplexebb funkciók érintettsége utalhat az alsóbb szinteken lévő funkciók lehetséges zavarára.

A hierarchikusan egymásra épülő funkciók mögött egyre magasabb szerveződésű strukturák, neurális hálózatok rendszere áll.

Az idegrendszer különböző területei a természetes fejlődés során meghatározott sorrendben és ütemben (időben körülírtan) alakulnak ki, érnek és tanulás útján kapcsolódnak össze, egyre gazdagabb és egyre kifinomultabb idegsejthálózatokat építve ki.

Minden idegrendszeri alapkészség, működés, egymással komplex kapcsolatban álló idegsejthálózatok összehangolt tüzelésének eredménye.

A kifinomult, pontos központi idegrendszeri működéshez nagyon különböző területek összehangolt, jól koordinált és kiegyensúlyozott együttműködése kell.

Ezen funkcionális hálózatok egészséges fejlődése, differenciálódása, integrációja adja az egyedfejlődés biológiai hátterét.

 Az idegrendszer felelős területeinek és funkcióinak jól időzített, ütemezett érése alapvető fontosságú a pontos észlelés, koordinált mozgás, a kitartó figyelem, stabil érzelemháztartás, kreatív gondolkodás, hatékony cselekvés, jó szociális készségek - önmagában és társas környezetébe jól integrált, teljes életet élő, egészséges személyiség kialakulásához.

Amikor ez az érési, fejlődési folyamat károsodik, különböző fokú nehézségek lépnek fel a különböző idegrendszeri alapkészségek*: pl. az érzékszervi ingerek feldolgozása, az érzelem-háztartás, a gondolkodás, a társas készségek szintjén.


*Mindenki felmérhető és jellemezhető alkati vonásai, idegrendszeri alapkészségei mentén (funkcionális neurodevelopmentális profil).

Idegrendszeri alapkészségeink differenciáltsága (finomszabályozásának, finomhangolásának fejlettsége, mértéke) és integráltsága (egyéb készségeinkkel való szerves, harmonikus, hatékony összehangoltsága) meghatározza hétköznapi működésünk, életminőségünk színvonalát. Meghatározza azt, hogy adott helyzetekben, adott körülmények  között, hogyan működünk (reakcióink, mozdulásaink jellegét, irányát, erősségét stb.), - két másik fontos faktorral együtt: ezek a minket folyamatosan formáló jelentős (korai, ill. az idegrendszeri fejlődés adott, jellegzetes fejlődési szakaszában, vagy pedig huzamosabb időn keresztül rendszeresen érintő) környezeti faktorok, események, valamint a többé-kevésbé (többnyire bizonyos korlátozottságok között meghozott) szabad döntéseink, melyeket életünk egy-egy kulcsfontosságú helyzetében (nagy döntések, kulcsdöntések, sorsdöntő választások, elköteleződések), vagy mindennapjaink kisebb- nagyobb dolgaira vonatkozóan naponta gyakran meghozunk (hétköznapi választásaink). Ezek (e három meghatározó faktor) alakítják, formálják sorsunk intrinsic komponensét: habitusunkat, alapbeállítódásainkat, személyiségvonásaink alapközegét képezik.

Az ADHD három idegrendszeri készség eltéréseit foglalja magában, ezek a figyelemszabályozás, aktivitás-szabályozás és impulzuskontroll.

(Folyt. köv.)