Társuló betegségek


A z   A D H D - h o z   g y a k r a n   t á r s u l ó   z a v a r o k

Az ADHD mellé társuló, neurodevelopmentális - eltérő idegrendszeri fejlődésmeneten alapuló - zavarok tünetei többnyire egyidőben jelentkeznek az ADHD tüneteivel, azokkal mintegy párhuzamosan. 
Ennek folytán általában jól elkülöníthetők az ADHD következményeiként később kialakuló másodlagos zavaroktól*, pszichiátriai vagy szomatikus kórállapotoktól.

·        Az ADHD mellett rendre - az esetek 70-80 %-ában megjelenő kísérő nehézségek:

      alvászavar (elalvási zavar, felületes alvás, pavor nocturnus) aktuálisan vagy az anamnézisben  
      az evés-szabályozás zavara
      az ürítés-szabályzás zavarai (enuresis nocturna, obstipatio) 
      egyéb vegetatív (légzés-, keringés-, hő-) szabályozás  érintettség
      az immun-működések, immun-szabályozás zavarai 
                        (pl. gyakori fertőzések, étel-allergia, ill. -intolerancia, autoimmun jelenségek)
      
      szenzoros alul- vagy túlérzékenység, ingerkeresés, ill. differenciálási zavar tünetei 
        a tapintás, szaglás, hallás, látás, hő-, mozgás-érzékelés, ízlelés, stb. területén
·         nagymozgás és finommotoros koordinációs zavar tünetei
·     
·        az érzelem-szabályozás zavara
      a különböző kognitív funkciók (pl. memória, absztrakt gondolkodás) érintettsége
      a végrehajtó funkciók zavara
      specifikus tanulási zavarok (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia)
·         a receptív és expresszív beszéd zavarai (pl. beszédértés, dadogás stb.)
·         korai kötődési zavar 
      a szociális (társas-érzelmi) készségek elmaradottsága, eltérései 
·         
*A pszichés fejlődés másodlagos károsodásai: 
önértékelés, kompetencia-érzés, motiváció terén, 
következményes szorongással, hangulat-zavarral, alvás-zavarral, 
oppozíciós, agresszív, antiszociális viselkedés-zavar tüneteivel  
(L. még: Másodlagos károsodások)


Az ADHD-hoz gyakran társuló (nem következményes) ugyancsak 
eltérő idegrendszeri fejlődésmeneten alapuló, az agy ugyanazon részeit érintő 
betegségek

  • ·         autizmus spektrum zavarok (pl. Asperger-szindróma) tünetei
  • ·         tik: egyszerű (mozgásos vagy hangadásos), ill. kombinált (Tourette-szindróma)
  •       kényszer-betegség